مقدمه :

تاسیسات موتورخانه بیمارستان ها در مقایسه با ساختمان های دیگر مهم تر و پیچیده تر می باشد. اجزای موتورخانه بیمارستان ها شامل چیلر، دیگ (بویلر) آب گرم و بخار داغ، منابع گرم کننده آب بهداشتی، دی اریتور ها، مخازن کندانس و … می باشد که این تاسیسات و نیز واحد هایی مانند لندری و حتی یونیت های دندانپزشکی و تجهیزاتی که با آب در تماس هستند، با مشکل شدید رسوب مواجه می باشند.وجود رسوب باعث کاهش قطر داخلی لوله و در نتیجه کاهش جریان آب می شود.رسوبات به عنوان عایق حرارتی در سطوح انتقال حرارت (مثل کویل ها) عمل کرده و موجب کاهش بازده حرارتی سیستم می شود.رسوب سبب کاهش تولید بخارشده و میزان سوخت مصرفی را افزایش می دهد.بنابراین بیمارستان ها برای رفع این معضل سالیانه هزینه های هنگفتی را جهت خرید سختی گیر و موادشیمیایی(جهت اسید شویی) متحمل می شوند. ضمن آنکه از بین بردن رسوبات نیازمند وقت و انرژی و نیروی کار و توقف خطوط تولید می باشد.

چگونه مغناطیس کننده آب کیمیا آبنوش به شما کمک می کند؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید

فهرست