بعد از استفاده از ضد رسوب مغناطیسی برای رسوبات چه اتفاقی می افتد؟
دبی دستگاه ضد رسوب مغناطیسی چقدر می باشد؟
دستگاه ضد رسوب مغناطیسی با دستگاه های الکترومغناطیس چه تفاوتی دارد؟
هزینه خرید ضد رسوب مغناطیسی کیمیا آبنوش در مقایسه با سختی گیر و مواد شیمیایی به چه صورت می باشد؟
بعد از استفاده از ضد رسوب مغناطیسی برای رسوبات چه اتفاقی می افتد؟

از زمان نصب محصول ضد رسوب مغناطیسی کیمیا آبنوش، کمپلکس های کربنات کلسیم و کربنات منیزیم تشکیل نمی شوند و بنابراین رسوب به وجود نمی آید. همچنین آب مغناطیسی با قدرت بالای نفوذ پذیری خود در رسوبات قبلی نیز نفوذ کرده و به مرور آن ها را از بین می برد و طی بازه زمانی مشخص از مدار پاک می شوند. این در حالی است که اگر سیستم سیرکوله باشد با درین کردن می توان آن ها را از سیستم خارج نمود.

دبی دستگاه ضد رسوب مغناطیسی چقدر می باشد؟

دبی محصول کیمیا آبنوش 2000 لیتر بر ثانیه می باشد و از آن جایی که این مقدار دبی در صنعت (حتی نیروگاه ها) و کشاورزی ایران وجود ندارد محدودیتی از این لحاظ ایجاد نمی شود.

دستگاه ضد رسوب مغناطیسی با دستگاه های الکترومغناطیس چه تفاوتی دارد؟

مهمترین تفاوت، عدم نیاز به منبع تغذیه می باشد که در صورت قطع شدن برق عملکرد دستگاه های الکترومغناطیس منحل می شود. همچنین در بخش کشاورزی ممکن است در مزارع یا باغات مشکل نبود برق وجود داشته باشد ضمن اینکه یکی دیگر از مشکلات دستگاه های الکترومغناطیس، امکان سوختگی و خرابی قطعات الکتریکی است. در مقابل، محصول کیمیا آبنوش دارای 25 سال عمر مفید بدون تضعیف یا تحلیل می باشد.

دستگاه های الکترومغناطیس برای نصب نیاز به نصاب داشته، اما طراحی محصول کیمیا آبنوش با قرار گرفتن بر دور لوله و بدون برشکاری به راحتی نصب می شود.

هزینه خرید ضد رسوب مغناطیسی کیمیا آبنوش در مقایسه با سختی گیر و مواد شیمیایی به چه صورت می باشد؟

استفاده از سختی گیر های رزینی و اسیدشویی، مستلزم هزینه های همیشگی می باشد و اسیدشویی ضمن خوردگی در لوله ها، نیازمند مصرف بالای آب بوده و نیز خطرات جانبی انسانی در اسیدشویی مدنظر می باشد.

با استفاده از دستگاه ضد رسوب مغناطیسی کیمیا آبنوش، هزینه های همیشگی و سربار حذف خواهد گردید. به عبارت دیگر با استفاده از این محصول یک بار برای 25 سال نیازی به صرف هزینه های دائمی نخواهد بود.

این محصول بدون نیاز به منبع تغذیه، اپراتوری و هزینه های نگهداری و تعمیرات می باشد.

چگونه آب مغناطیسی به کاهش EC آب در کشاورزی کمک می¬کند؟

از طریق پدیده پراکنش یونی  در اثر افزایش حلالیت اکسیژن در آب

چگونه آب مغناطیده شده می¬تواند به افزایش عملکرد محصول در کشاورزی کمک کند؟

از طریق بهبود جذب آب و عناصر توسط گیاه بخصوص نیتروژن و افزایش تولید کلروفیل و درنتیجه افزایش فتوسنتز و بهبود رشد و عملکرد گیاه

چگونه تجهیز مغناطیس کننده آب به بهبود جذب و عملکرد نهاده¬های شیمیایی (کود، سم، آفت کش و ...) کمک می¬کند؟

از طریق کاهش کشش سطحی آب تحت تأثیر میدان مغناطیسی و بهبود کارایی علفکش­ها و همچنین افزایش کارایی کودهای شیمیایی از طریق بهبود جذب آب در خاک

چگونه با استفاده از آب مغناطیسی میتواند تولیدات دام و طیور را ائم از گوشت، شیر و تخم مرغ افزایش داد؟

از طریق تسهیل انتشار و نفوذ آب و عناصر به بدن دام برای انجام فعالیت­های حیاتی و بهبود جریان اکسیژن و خون، بهبود انتقال مواد مغذی در خون، بهبود انتقال کلسیم، بهبود توانایی در تولید هورمون­های ضروری، افزایش فعالیت آنزیم­ها و تولید متابولیت­ها، افزایش هضم و جذب، افزایش توانایی باروری از طریق افزایش تولید هورمون­های جنسی برای جفت گیری دام و …

پرسش خود را دریافت نکردید ؟

با مشاوران ما در تماس باشید 02633112

فهرست