مقدمه :

امروزه با توجه به کاربرد تکنولوژی در سطوح مختلف محیط زیست و بویژه اکوسیستم های شکننده نظیر دریاها، ضرورت دارد تا توجه به الگوهای مرتبط در زمینه امواج مغناطیسی و اثرات آن ها بر آب ها و ماهیان که به عنوان مهمترین جانوران محیط زیست آبی با جنبه های اقتصادی و غذایی به شمار می روند، معطوف گردد.لذا ضرورت دارد تا با بهره گیری از الگوهای کاربردی نسبت به ارتقاء بازده تولید اقدام نمود. در این راستا، مغناطیسی نمودن آب از روش های نوین جهانی در آبزی پروری به شمار می رود.به کارگیری روش های کم هزینه و در عین حال کارآمد در خصوص آفزایش کیفیت آب و تراکم در واحد پرورش ماهی به طور چشمگیری سبب ارتقاء صنعت آبزی پروری می گردد.روش های متداول امروزی تصفیه آب همچون اولتراسونیک، تبادل یونی، انجماد، نور فرابنفش، مولد ازن و اسمز معکوس به دلیل استفاده از تجهیزات الکترونیکی بسیار حساس، انرژی مصرفی، حجم اشغال شده در فضا و هزینه های مالی تعمیر و نگهداری دارای محدودیت های متعددی می باشد. فناوری پالایش مغناطیسی آب هیچ یک از موارد محدود کننده را نداشته و امکان استفاده آسان از میدان های مغناطیسی را در شرایط مختلف فراهم می آورد.ضمن آنکه وجود رسوب در درام فیلترها یکی دیگر از معضلاتی است که پرورش دهندگان با آن مواجه می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید

فهرست