مقدمه :

کاغذ یک ماده حساس به رطوبت بوده که در اثر ایجاد تعادل با شرایط دمایی و رطوبتی محیط اطراف خود تغییرات ابعادی (موج دار شدن) در آن اتفاق می افتد. بنابراین برای داشتن چاپ با کیفیت و نیز عدم توقف ناخواسته ماشین آلات چاپ، می بایست توسط تاسیسات مکانیکی، دما و رطوبت هوای داخل چاپخانه کنترل شود.در نتیجه دستگاه هواساز به همراه چیلر و بویلر یا پکیج در اتاق تاسیسات چاپخانه می توانند سطح رطوبت را در تمام روزهای سال در محدوده مجاز نگه دارند. یکی از بزرگترین مشکلات در این تاسیسات، رسوب موجود رسوب موجود در بویلر، چیلر و کویل های دستگاه هواساز درتماس با آب هستند، می باشد.وجود رسوب باعث کاهش قطر داخلی لوله و در نتیجه کاهش جریان آب می شود.رسوبات به عنوان عایق حرارتی در سطوح انتقال حرارت (مثل کویل ها) عمل کرده و موجب کاهش بازده حرارتی سیستم می شود.رسوب سبب کاهش تولید بخارشده و میزان سوخت مصرفی را افزایش می دهد.بنابراین صنایع برای رفع این معضل سالیانه هزینه های هنگفتی را جهت خرید سختی گیر و موادشیمیایی(جهت اسید شویی) متحمل می شوند.ضمن آنکه از بین بردن رسوبات نیازمند وقت و انرژی و نیروی کار و توقف خطوط تولید می باشد.

چگونه مغناطیس کننده آب کیمیا آبنوش به شما کمک می کند؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره تخصصی با ما در ارتباط باشید

فهرست